Återtag och Blanketter

Vi ombesörjer dina återtag  av fårskinn och nöthudar
vi samarbetar med Natur &Kulturkompaniet i Uppland AB
Info@nkkuppland.se


Vid leverans av djur till slakteriet ska denna blankett skrivas ut & fyllas i i två exemplar av djurägaren, och tas med till slakteriet:
Transportsedel & djurfögarförsäkran för leverans av djur till Roslagens slakt och chark AB

Jordbruksverkets dokument för transport av får och get hittar du här:
Detta dokument ska fyllas i och bifogas tillsammans med slakteriets transportsedel vid leverans.