Rökeri

Rökeri

Rökning
Köttet kan levereras färskt eller fryst till oss. Vi har ej möjlighet att ta emot fisk eller skaldjur.
Köttet ska vid inlämnandet vara märkt med namn och telefonnummer, gärna på en träbricka (papperslappar lossnar lätt) fäst runt köttet.
Köttet sprutsaltas och röks med alspån. Det rökta köttet packas i plastpåse, kan vakuumförpackas mot extra ersättning. Det tar ca 14 dagar att få köttet klart efter inlämnandet.

Priser
Rökning av kött kostar 60 kr/kg inlämnad vikt.
Färdigrökt kött kan vakuumförpackas till en kostnad av 15 kr/påse.

25% moms tillkommer