Återtag nöt

Nöt

Priser på slaktvikt

Slakt 8 kr/kg

Slaktvikt under 200 kg 9 kr/kg

KRAV-slakt + 2 kr/kg

Styckning över 200 kg 7 kr/kg

Övrigt

Vakumförpackning av stekar 3,50 kr/kg

Bitning 1/6 o 1/8 av stekar 3 kr/kg

Vakumförpackning färs ca 4 – 5 kg/påse 2 kr/kg

Vakumförpackning färs 0,8 – 1,2 kg/påse 4 kr/kg

Vakumförpackning färs 0,5 – 0,8 kg/påse 8 kr/kg

Återköp nöthud 500 kr/st

Rimmning 20 kr/kg

Alspånsrökning 55 kr/kg

Pristillägg fettgrupper vid styckning

Fett 4 -4 4+ = 1 kr/kg

Fett 5 -5 5+ = 2,50 kr/kg

Fett K = 4 kr/kg

Moms tillkommer med 25%